Jak skanować bilety?

ZALOGUJ SIĘ DO SYSTEMU

PRZY WYDARZENIU KLIKNIJ OPCJĘ „UŻYJ BILETÓW”

OPCJA TA JEST DOSTĘPNA TYLKO W DNIU WYDARZENIA

KLIKNIJ „SKANUJ QR”

URZĄDZENIE ZAPYTA O DOSTĘP DO APARATU – ZEZWÓL

NAJEDŹ APARATEM NA KOD QR Z BILETU

POPRAWNY BILET – NA ZIELONO
NIEPOPRAWNY – NA CZERWONO

WAŻNE! JEŻELI POJAWI SIĘ ODMOWA – CZERWONE OKNO – NA POPRAWNYM BILECIE – SPRAWDŹ KONIECZNIE CZY W OSTATNICH 10 SKANOWANIACH NIE MA ZESKANOWANEGO BILETU, APARAT MÓGŁ ZCZYTAĆ KOD QR PODWÓJNIE – SPRAWDŹ GODZINĘ SKANOWANIA